Home

Botrytis cinerea bij tomaat

Van alle ziekten die voorkomen bij tomaat veroorzaakt Botrytis jaarlijks de grootste economische schade.
De belangrijkste infectieplaats bij tomaat is de stengel, waar als gevolg van het bladsnijden, trosknippen en dieven wekelijks heel wat nieuwe wonden ontstaan. Deze 'beschadigingen' vormen voor de schimmel een ideale toegangspoort, waarlangs de rest van de plant in een zeer snel tempo gekoloniseerd kan worden.

Naast de stengel kan ook het blad worden aangetast (bladbotrytis). Deze infecties komen echter nooit voor op gezonde bladeren, maar altijd op reeds afgestorven (necrotisch) weefsel. Bladbotrytis komt de laatste jaren meer en meer voor. Dit heeft als oorzaak de nauwere plantafstand en energiebesparende ingrepen zoals minder luchten, een lagere temperatuur (vooral 's morgens) en het gebruik van een scherm. Deze maategelen zorgen voor een hogere luchtvochtigheid in de teeltruimte, waardoor nectrotisch weefsel minder snel uitdroogt en de gevoeligheid voor infectie sterk toeneemt.
In tegenstelling tot heel wat andere ziekten bij tomaat zal een Botrytisinfectie die niet snel wordt behandeld uiteindelijk de volledige plant afdoden. Het feit dat Botrytis in relatief korte tijd tot zeer grote oogstverliezen kan lieden, maakt het pathogeen wereldwijd tot vijand nummer 1, niet alleen bij tomaat, maar ook bij tal van andere land- en tuinbouwgewassen.

 

Beheersen van Botrytis bij tomaat

Mits de juiste maatregelen is het mogelijk om Botrytis voldoende te beheersen zodat de economische schade veroorzaakt door dit pathogeen verwaarloosbaar wordt.
Aan de Katholieke Hogeschool Kempen wordt al jaren onderzoek hiernaar uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende partners.
Dit onderzoek heeft enerzijds tot een basisadvies ter beheersing van Botrytis geleid. Dit basisadvies kan door elke teler worden toegepast en houdt vooral in dat er aandacht moet worden besteedt aan verlaging van infectiedruk en infectiekans.
Anderzijds heeft dit onderzoek geleid tot de ontwikkeling van het model Bomodly. Dit model geeft een persoonlijk advies op bedrijfsniveau en kan enkel worden toegepast na het doorlopen van een registratieprocedure. Eens de teler is geregistreerd, kan hij het model vrij gebruiken na inloggen onder 'Bomodly - Raadpleeg model'.

 

 sporulerende Botrytisinfectie op een tomatenstengel