Home

Chemische bestrijding

In de teelt van tomaten is het veel effectiever om maatregelen te nemen die infectiedruk en infectiekans verlagen (zie basisadvies). Zonder deze maatregelen heeft chemische bestrijding weinig zin.
Chemische bestrijding heeft enkel zin indien rekening wordt gehouden met het

 • bestrijdingstijdstip
 • mogelijke resistentie

 

In de teelt van tomaten zijn volgende middelen momenteel erkend:

 

thiram of TMTD

wachttijd 3 dagen
thiram of TMTD wordt in de handel verkocht onder volgende handelsbenamingen:

 • Foram 80 WG

80% thiram, water dispergeerbaar granulaat

 • Hermosan 80 WG

80% thiram, water dispergeerbaar granulaat

 • Pomarsol WG

80% thiram, water dispergeerbaar granulaat 
Aanbevolen dosis en gebruik door fytoweb: 1,7 kg/ha haag door spuiten, of de vlekken op de stengel en de basis van de plant bedekken met behulp van een dikke oplossing van 200 g/l.

Het bespuiten van infecties op de stengel heeft geen zin wegens onvoldoende effectiviteit. Het is beter om op het einde van de teelt alle dode stengelstukken te verwijderen dan een hoge dosis van dit middel te gebruiken daar bestaande infecties niet worden bestreden. Indien dit middel op de onderste stengels in hoge dosis wordt aangebracht worden nieuwe infecties wel vermeden maar het is erg moeilijk om op afstervende plantendelen te zien of een infectie al dan niet aanwezig is.

Biobest vermeld dat thiram matig schadelijk is voor Encarsia, licht schadelijk voor Eretmocerus en Phytoseiulus en onschadelijk voor Macrolophus, Diglyphus en Dacnusa.
Koppert vermeld dat thiram matig schadelijk is voor Encarsia, licht schadelijk voor Eretmocerus en Phytoseiulus en onschadelijk voor Macrolophus, Diglyphus en Dacnusa. 

Thiram is een resistentieongevaarlijk product

 

fenhexamid 

wachttijd 1 dag
fenhexamid wordt in de handel verkocht onder de volgende handelsbenaming:

 • Teldor

50% fenhexamid
Aanbevolen dosis en gebruik door fytoweb:1 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen

De herhaalde toepassingen met een interval hebben echter geen zin. Het heeft geen zin om een bespuiting uit te voeren wanneer het gevaar voor infecties beperkt is. Het is beter om een bespuiting echt af te stemmen op ideale infectieomstandigheden.

De erkenning van dit middel is zeer recent en daarom is dit middel goed om af te wisselen met andere middelen.
Biobest vermeld dat fenhexamid licht schadelijk is voor Phytoseiulus en heeft weinig gegevens voor de andere nuttige organismen.
Koppert vermeld geen gegevens van neveneffecten van fenhexamid tegen de courant gebruikte nuttige organismen in de tomatenteelt. 

Teldor is een product waartegen resistentie kan ontwikkeld worden. Daarom mag maximaal 1/3 van alle bespuitingen uitgevoerd tegen Botrytis een bespuiting met Teldor zijn.

 

tolylfluanide

wachttijd 3 dagen
tolylfluanide wordt in de handel verkocht onder de volgende handelsbenaming:

 • Euparen Multi

50% tolylfluanide, water dispergeerbaar granulaat
Aanbevolen dosis en gebruik door fytoweb: 1,5 kg/ha haag, 1-3 toepassingen

Een bespuiting met Euraren kan soms zichtbaar residu nalaten. Een aangepaste spuittechniek kan dit verhelpen.
Euparen Multi is beperkt gevoelig voor resistentieontwikkeling door Botrytis. Er zijn nog geen indicatie dat in België resistente stammen van Botrytis voorkomen (wel in Frankrijk en Duitsland).

Er zijn indicaties dat nevenwerking op nuttige organismen en fytotoxiciteit mogelijk is:

Biobest vermeld dat Euparen schadelijk is voor Diglyphus, Dacnusa en Encarsia, matig schadelijk voor Eretmocerus, licht schadelijk voor Phytoseiulus en onschadelijk voor Macrolophus
Koppert vermeld dat Euparen schadelijk is voor Diglyphus en Encarsia, matig schadelijk voor Dacnusa, licht schadelijk voor Eretmocerus en onschadelijk voor Macrolophus en Phytoseiulus

 

pyrimethanil

wachttijd 3 dagen
pyrimethanil wordt in de handel verkocht onder volgende handelsbenamingen:

 • Pyrus 400 SC

400 g/l pyrimethanil, suspendeerbaar concentraat

 • Scala 

400 g/l pyrimethanil, suspendeerbaar concentraat
Aanbevolen dosis en gebruik door fytoweb: 1 l/ha haag, plaatselijke behandeling, mogelijke invloed op Encarsia formosa

In tegenstelling tot eerdere beweringen blijkt pyrimethanil vooral op jongere planten ook enigszins systemisch te werken. Dit middel heeft GEEN erkenning om via een voedingsoplossing toe te dienen.

Biobest vermeld dat pyrimethanil onschadelijk is voor Phytoseiulus, Macrolophus, Diglyphus en Dacnusa. Encarsia, Eretmocerus en heeft geen gegevens voor Encarsia en Eretmocerus.
Koppert vermeld dat pyrimethanil onschadelijk is voor Phytoseiulus en Diglyphus en heeft geen gegevens voor Encarsia, Eretmocerus, Macrolophus en Dacnusa.

Pyrimethanil is een fungicide waartegen resistentieontwikkeling mogelijk is. Om deze reden mag men maximaal 2 à 3 bespuitingen per jaar met dit middel uitvoeren.

 

iprodione

wachttijd 3 dagen
iprodione wordt in de handel verkocht onder volgende handelsbenamingen:

 • Rovral SC

500 g/l iprodione, suspendeerbaar concentraat
Aanbevolgen dosis en gebuik door fytoweb: 1 l/ha haag, 1-2 toepassingen

 • Rovral WG

75% iprodione, waterdispergeerbaar concentraat
Aanbevolen dosis en gebruik door fytoweb: 0,67 kg/ha haag, 1-2 toepassingen

Biobest vermeld dat iprodione onschadelijk is voor Encarsia, Eretmocerus, Phytoseiulus, Macrolophus, Diglyphus en Dacnusa.
Koppert vermeld dat iprodione onschadelijk is voor Encarsia, Eretmocerus, Phytoseiulus, Macrolophus, Diglyphus en Dacnusa.
Iprodione is een fungicide waartegen resistentieontwikkeling mogelijk is.

Verder is als wondbehandelingsmiddel ook Scomrid limb aerosol erkend (2% imazalil)