Home

Waarom deze website?

Botrytis cinerea is een algemeen voorkomende schimmel met een uitgebreide reeks waardplanten, waaronder ook een groot aantal belangrijke land- en tuinbouwgewassen. Op mondiaal niveau zorgt Botrytis jaarlijks voor aanzienlijke oogstverliezen, waardoor het organisme een grote bedreiging vormt voor de wereldvoedselvoorziening.

De ontwikkeling van een efficiënte, maar duurzame beheersings- en bestrijdingsstragie vormt momenteel dan ook één van de grote uitdagingen in de gewasbeschermingssector.

De onderzoeksgroep 'Duurzame Gewasbescherming' van de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel zoekt naar duurzame antwoorden op de belangrijkste gewasbeschermingsproblemen binnen de Vlaamse agrosector. Daarbij wordt hoofdzakelijk gefocust op duurzame schimmelbeheersing, tot voor enkele jaren nog een verwaarloosd segment binnen de biologische bestrijding, waarbij de mogelijkheden voor milieuvriendelijke alternatieven eerder beperkt waren. Aanvankelijk werd het onderzoek enkel toegespitst op Botrytis, maar gaandeweg werd het interessegebied ook uitgebreid naar andere fytopathogene schimmels.

Om tot concrete, praktijkgerichte oplossingen te komen, werkt de onderzoeksgroep 'Duurzame Gewasbescherming' nauw samen met de belangrijkste spelers binnen de land- en tuinbouwsector, waaronder diverse universiteiten, veilingorganisaties, proefcentra, voorlichters, telers, enz.

De agro-industrie staat momenteel voor enorme uitdagingen, niet in het minst op vlak van duurzame gewasbescherming. Grote problemen vragen echter om een goed doordachte aanpak. Enkel door intensief overleg en nauwe samenwerking tussen alle belanghebbende partijen kunnen innoverende, duurzame oplossingen hun weg vinden naar de praktijk...

 sporulerende Botrytisinfectie op een aardbei