Home

Bestrijdingstijdstip

Chemische bestrijding is enkel effectief als het fungicide goed in contact kan komen met de schimmel. Daarom is het niet mogelijk, indien een chemische bestrijding noodzakelijk is, te wachten tot een infectie zichtbaar wordt. Een infectie van Botrytis bij tomaat die normaal ontwikkeld, wordt slechts zichtbaar na 2 of 3 weken. Op dat moment is de schimmel al vrij ver in de stengel binnengedrongen en niet meer bereikbaar voor een fungicide.

In het najaar van 2004 werd aan het Proefcentrum Hoogstraten in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen een grootschalige proef opgezet om na te gaan hoe lang na infectie een fungicide nog kan worden ingezet (curatieve behandeling).

Hiertoe werden planten kunstmatig geïnfecteerd.

Planten werden kunstmatig geïnfecteerd en werden vervolgens op 8 verschillende tijdstippen (0, 6, 24, 48, 72, 96 uur, 1 week (1W) en 2 weken (2W)) behandeld met een fungicide uitgezonderd de controleopstelling. Deze werd na infectie niet meer behandeld. In deze proef werd de invloed van volgende fungiciden uitgetest: Scala (S), Rovral (R) en Euparen (E). Vervolgens werd op verschillende tijdstippen het aantal geïnfecteerde wonden geteld.

De resultaten in bovenstaande grafiek tonen aan dat de effectiviteit van een fungicidenbehandeling snel afneemt naarmate de tijd tussen infectie en behandeling toeneemt. Het meest effectieve fungicide is Scala. Voor Scala werd vastgesteld dat wanneer de geïnfecteerde stengelwonden tijdens de eerste 6 uur na infectie behandeld worden, het aantal Botrytisinfecties sterk wordt gereduceerd, maar dat daarna de effectiviteit begint terug te lopen. Dit effect binnen de 6 uur na inoculatie werd noch voor Rovral noch voor Euparen waargenomen. In de objecten die kortstondig na de kunstmatige infectie met deze 2 fungiciden behandeld werden, was Botrytis toch nog dikwijls in staat om de wonde verder te infecteren (13 %). Ook daarna loopt de effectiviteit sterk terug. Gemiddeld kunnen we dus besluiten dat telers maximaal 24 uur de tijd hebben om geïnfecteerde stengels te behandelen via een bespuiting. Daarna loopt de werking van de middelen zo sterk achteruit dat deze niet meer voldoet. Het probleem is echter dat we op dat moment nog geen infecties kunnen zien.

Deze besluiten mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd om nu regelmatig na het verwijderen van het blad te gaan behandelen. Niet elke keer dat blad wordt verwijderd, zullen infecties ontstaan. Alleen wanneer wonden erg lang nat blijven, kan Botrytis de plant infecteren. Ook worden in hoofdzaak infecties opgemerkt op wonden waarbij nog uitsteeksels worden achtergelaten. Een correcte gewasverzorging blijft daarom veel belangrijker en dus veel effectiever dan een bespuiting, zelfs wanneer deze op tijd gebeurt.