Home

Resistentieproblematiek

Resistentie is een belangrijk probleem in de gewasbescherming, voornamelijk in de chemische gewasbescherming. Bij een ziekte zoals Botrytis dat een heel jaar kan voorkomen en waar potentieel verschillende behandelingen nodig zijn, is de kans op resistentieontwikkeling van Botrytis tegen fungiciden zeer reëel.

Wat is resistentie?

Resistentie van schimmel tegen een fungicide betekent dat de schimmel die oorspronkelijk gevoelig was voor het fungicide na verloop van tijd hier niet meer of nog maar beperkt gevoelig voor is.

 

Hoe ontstaat resistentie?

Een schimmelpopulatie bestaat altijd uit individuen die onderling genetisch verschillend kunnen zijn. Sommige van deze individue kunnen door een spontane mutatie minder gevoelig zijn voor een bepaald middel. Indien dit middel in contact komt met deze minder gevoelige individuen, zullen de gevoelige individuen afsterven en de minder gevoelige overblijven. Indien dit meerdere malen gebeurt, ontstaat geleidelijk een populatie die enkel nog bestaat uit minder gevoelige individuen en is een resistentie populatie ontstaan.

 

Hoe groot is de kans op het ontstaan van resistentie?

De kans op resistentieontwikkeling hangt van volgende factoren af

  • aard van het fungicide
  • gebruik van het fungicide
  • aarde van schimmel

 

Hoe omgaan met resistentie en hoe resistentie vermijden?