Home

Wondverzorging

Welke maatregelen men ook neemt, stengelinfecties van Botrytis bij tomaat zijn nooit voor 100% te vermijden en dit om volgende redenen:

  • chemische bestrijding is minder effectief dan algemeen wordt aangenomen
  • de meeste infecties (meer dan 90%) komen voor op wonden die niet correct zijn aangebracht: correcte gewasverzorging blijft dus belangrijk, maar fouten zijn niet uit te sluiten
  • een beperkt aantal infecties is nooit uit te sluiten, zelfs niet bij correct uitgevoerde gewasverzorging

 

Bestaande infecties kunnen niet meer door een klassieke chemische bestrijding worden bestreden. Een zichtbare infectie is minstens 2 à 3 weken oud en een chemische bestrijding is slechts tijdens de eerste 24u na de infectie voldoende effectief. Wondbehandeling is het enige alternatief om bestaande infecties te bestrijden.

 

Het effect van wondverzorging is dubbel en is daarom zeer belangrijk in het beheersen van Botrytis.

  • het redt de plant die daardoor verder kan produceren
  • het verlaagt ook sterk de infectiedruk zodat nieuwe infecties worden voorkomen

 

Telkens tijdens het bladsnijden moet men aandacht besteden aan de wondverzorging. Op bedrijven met een redelijk aantal infecties is het belangrijk om regelmatig een aparte werkgang te organiseren speciaal voor de wondverzorging.

 

De meest efficiënte wondverzorging was tot voor kort het bespuiten van een geïnfecteerde wonde met Scomrid. Dit product is momenteel echter niet meer erkend, waardoor curatieve bestrijding van Botrytis voor de teler heel wat moeilijker is geworden. Scomrid had immers een zeer effectieve werking en kon bij een snelle tussenkomst vaak heel wat planten redden. Het enige alternatief dat momenteel wordt toegelaten, is een pasta op basis van thiram. Om de effectiviteit van de behandeling te verhogen, wordt aangeraden om de infectie eerst weg te snijden en de wonde vervolgens te behandelen met de pasta. Het wegsnijden van een infectie zonder meer is meestal onvoldoende omdat Botrytis ook reeds in het levende weefsel aanwezig kan zijn en van daaruit de plant opnieuw kan infecteren. Bij de biologische teelt is het wegsnijden van de infectie echter de enige toegestane behandelingswijze.

 


behandeling van een infectie met een pasta op basis van thiram